ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

Nature Business

โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ค้าปลีก และ ค้าส่ง สินค้าไอทีรายใหญ่ ของประเทศ ประกอบธุรกิจจำหน่าย ปลีก-ส่ง สินค้าและให้บริการด้าน ไอทีแบบครบวงจร บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าไอทีที่มีความหลากหลายตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ประกอบ (D.I.Y) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop) และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น จอมอนิเตอร์, เครื่องพิมพ์, เมาส์, คีย์บอร์ด, และ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค รวมถึงสินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เช่น Internet of Things (IOT) ไปจนถึงสมาร์ทโฟน และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน เป็นต้น บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าไอทีจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกรวมกว่า 433 แบรนด์ และมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ มากกว่า 16,000 รายการ

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง สาขาของบริษัทฯ และสาขาแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อร้าน “Advice”

ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอทีซุปเปอร์สโตร์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 340 สาขา ครอบคลุมทั่วทุก ภูมิภาคของ ประเทศไทย รวมถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยบริษัทฯ ถือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอที ที่มี หน้าร้านครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในหลาก หลายแพลตฟอร์ม ในปัจจุบันยอดขายสินค้าจากช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลจากความมุ่งมั่น พัฒนา และ ปรับปรุงระบบการจ่ายชำระค่าสินค้า และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ ให้มีความรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในสี่ (BIG4) ของบริษัทผู้ ค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ที่สุดของ ประเทศไทย

advice map

บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าไอทีทั้งแบบค้าปลีก (Retail) ค้าส่ง (Wholesale) และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้โมเดลธุรกิจ 5 รูปแบบ ดังนี้

โมเดลธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกออฟไลน์ (Retail Business)

บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปผ่านช่องทางสาขาของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจํานวน 113 สาขา ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ครอบคลุมจังหวัดที่สําคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

โมเดลธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (Online Business)

บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.advice.co.th ซึ่งใน ปัจจุบันถือเป็นเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซสายไอที่อันดับ 1 ที่มีจำนวนผู้เข้าชมมากที่สุดของประเทศ (ที่มา: iPrice Insight) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวาง จําหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ต่างๆ เช่น Shopee, Lazada และจําหน่ายสินค้าและให้บริการผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์ม Line และ Facebook เป็นต้น

โมเดลธุรกิจ

ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale Business)

บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจําหน่าย (Dealers) หรือร้านค้าปลีกสินค้าไอที่รายอื่นๆ ซึ่งจะรับสินค้าไปจําหน่าย ต่อให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้สินค้า หรือ End Users อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจําหน่ายสินค้าให้แก่สาขาแฟรนไชส์ ภายใต้การบริหารของผู้ใช้แฟรนไชส์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจํานวน 227 สาขากระจายอยู่ในแหล่งชุมชนใน อําเภอและจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โมเดลธุรกิจ

ธุรกิจลูกค้าองค์กร (Commercial Business)

บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มีความต้องการสินค้าไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มความปลอดภัยของฐานข้อมูล

โมเดลธุรกิจ

ธุรกิจบริการ (Service Business)

บริษัทฯ ให้บริการรับเคลมสินค้าที่มีปัญหาให้ผู้ผลิต และให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่อยู่ในระยะเวลาประกันและนอกประกันแบบครบวงจร

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น