ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

Major Shareholder

Overview
Type : XM

As of 15/03/2024

Total Shareholders

6,332


% Shares in Scripless Holding

61.68

Free Float

As of 15/03/2024

Minor Shareholders

5,966

(Free Float)

% Shares in Minor Shareholders

27.97

(% Free Float)

Shareholder Structure

Shareholder Structure as of 15/03/2024

Sequence Major Shareholder # Share % Share
1 นาย ณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ 166,280,000 26.82
2 บริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุ๊ปส์ จำกัด 160,000,000 25.81
3 นาย อมร ทาทอง 71,280,000 11.50
4 MR. PRECHA SINARPHA 21,833,333 3.52
5 บริษัท อินฟินิท พาร์ทเนอร์ส จำกัด 11,000,000 1.77
6 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี 7,000,000 1.13
7 MR. PORAMET EK-UN 6,740,000 1.09
8 MR. BUNCHA WONGLEAKPAI 6,330,000 1.02
9 MR. PISARN KONGWATTANANON 6,104,000 0.98
10 นาย THANAPON KONGWATTANANON 6,087,800 0.98
11 MR. SARUN PANHA 5,990,000 0.97
12 MR. EKKACHAI RAWEESANGSOON 5,970,000 0.96
13 MR. SIDDHAGATE PUKAHUTA 5,890,000 0.95
14 น.ส. RAWISARA NGAMRUNGSIRI 5,260,000 0.85
15 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 3,305,200 0.53
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น